OBJAV roka 2013-2022

Najlepšie produkty samostatnej kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty Zlatej mince:


EKO produkt 2022
Youplus  ■  Rizikové životní pojištění 4U
ČSOB  ■  Úver pre zdravšiu zem

OBJAV roka 2022
365.bank  ■  Smartie – detská mobilná banková aplikácia
Colonnade Insurance S.A.  ■  Cyber Poistenie pre firemných klientov s forenznou službou AEC
ČSOB  ■  SmartSlužby+ – v aplikácii ČSOB SmartBanking, tzv. beyond banking

OBJAV roka 2020
Uniqa ■ Kyber balík – poistenie pred nástrahami na internete
365.bank ■ Digitálna karta

OBJAV roka 2017
mBank  ■  mFondy
Allianz – Slovenská poisťovňa  ■  Môj domov 2017
VÚB  ■  Kombiprodukt

OBJAV roka 2016
Allianz – Slovenská poisťovňa  ■   Program Šťastný Život
ČSOB Poisťovňa  ■   Perspektiv
mBank  ■  Prvá Pôžička s nulovým úrokom

OBJAV roka 2015
Union poisťovňa ■ Šikovné poistenie pre vodičov Onlia
Allianz – Slovenská poisťovňa ■ Allianz Best Doctors Plus
Generali Poisťovňa ■ AUTOMAX s pripoistením SOS Partner

OBJAV roka 2014
Generali Slovensko poisťovňa ■ AUTOMATIK s havarijnými pripoisteniami AUTOSET
Allianz – Slovenská poisťovňa ■ Môj domov
Aegon Slovensko ■ Dom KOMPLET

OBJAV roka 2013
Union poisťovňa ■ Komplexné cestovné poistenie na Slovensko cez SMS
Generali Slovensko poisťovňa ■ Poistenie nesebestačnosti Sempre
Allianz – SP ■ Allianz Best Doctors

Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka.

Do tejto kategórie je možné nominovať len nové produkty uvedené na trh za obdobie posledných dvanástich mesiacov (presné termíny pre túto kategóriu určuje v každom ročníku organizátor súťaže).
Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt. Každý produkt môže byť počas doby svojej existencie do tejto kategórie nominovaný iba raz.
Doba používania loga OBJAV roka nie je obmedzená.